NS-EN ISO 14001 – Miljø

Vi har valgt NS-EN ISO 14001:2015 ledelsessystem for miljø. Dette for at balanse mellom miljø, samfunn og økonomi anses som avgjørende for å kunne dekke nåtidens behov uten å ødelegge framtidige generasjoners evne til å dekke sine behov. Målet om bærekraftig utvikling oppnås ved å balansere disse tre bærekraftsøylene. Dette har ført til at vi har utviklet en systematisk tilnærming til miljøforvaltning ved å implementere ledelsessystemer for miljø med formål om å bidra til miljøsøylen i bærekraftsbegrepet.

I tillegg til å være en Miljøfyrtårnsertifisert bedrift er vi også kontrollmedlem av Grønn Punkt Norge.

Mål

Målet vårt er å bygge suksess på lang sikt og skape muligheter for å bidra til bærekraftig utvikling ved å:

 • Beskytte miljøet ved å forebygge eller dempe uheldig miljøpåvirkning
 • Dempe de potensielt uheldige virkningene av miljøforhold på virksomheten
 • Hjelpe vår virksomhet til å overholde forpliktelser
 • Oppnå bedre miljøprestasjon
 • Styre eller påvirke måten virksomhetens tjenester blir utformet, produsert og avhendet på ved å bruke et livsløpsperspektiv som kan hindre at miljøpåvirkning utilsiktet forskyves til andre stadier i livsløpet
 • Få økonomiske og driftsmessige fordeler som kan oppnås ved å implementere miljøriktige alternativer som styrker vår markedsposisjon
 • Kommunisere miljøinformasjon

Etterlevelse av disse sertifiseringene er imidlertid ikke i seg selv noen garanti for at det ikke oppstår optimale miljøresultater. Men ved å bruke repeterende prosessen PUKK prinsippene som er Planlegg – Utfør – Kontroller – Korriger, så oppnår vi kontinuerlig forbedringer.

Illustrasjon av PUKK-prinsippene Ren Service følger.

Våre kvalitetssikringssystemer – Kvalitet, Arbeidsmiljø, Miljø

Vi har valgt flaggskipet av alle internasjonale standarder – NS-ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet. NSISO 9001:2015 hjelper oss å tilpasse oss en verden i forandring og som gir relevant veiledning i hvordan vi skal tilfredsstille dagens og morgendagens kundekrav og sørge for forbedringer. Dette er et bevis på at vi jobber aktivt for å møte de høyeste kravene til kvalitet og at våre tjenester leveres i henhold til gitte krav.

Et godt fungerende system bidrar til bedre prosesser internt, bedre leveranser, økt kundetilfredshet og mer rasjonell drift. Kort sagt, god kvalitetsledelse har direkte innvirkning på lønnsomheten i selskapet.

Standarden handler i betydelig grad om tiltak på strategisk nivå i bedriften, og som dermed naturlig involverer ledelsen. Det er ikke en standard som setter krav til prosedyrer. Derimot handler den om å skape verdier gjennom et helhetlig tankesett som omfatter sunne prosesser og fokus på kundenes krav og forventninger.

Prinsippene for kvalitetssystemet er:

 • Kundefokus
 • Lederskap
 • Menneskers engasjement
 • Prosesstankegang
 • Forbedring
 • Bevisbasert beslutningstaking
 • Relasjonsledelse

Dette er et bevis på at vi jobber aktivt for å møte krav og forventninger til kvalitet og kundetilfredshet. Fordelene våre:

 • Et gyldig bevis på vårt kvalitetsarbeid
 • Økt kundelojalitet ved å møte kundenes krav og forventninger
 • Vi blir i stand til å hele tiden å jobbe med rasjonelle, miljøvennlige, stabile og kostnadseffektive renholdstjenester, slik at ressursbruk, pris og kvalitet til enhver tid gir det beste totalresultat og oppfyller kvalitetskravene.
 • Styrker risikohåndtering. Risikoen for feil og avvike reduseres, hvilket betyr større effektivitet og lavere kostnader. Dette skaper tillit og trygghet.
 • Avvik. Rapportering av avvik er svært viktig for å kunne styre forhold som gjelder kvaliteten i riktig retning slik at det i vesentlig grad bidrar til forbedringsarbeid for bedriften og for leveransen. Avvik er ressurskrevende og derfor er målet færrest mulig avvik i en leveranse.
 • Motivere og engasjere med medarbeiderne med tydelige og effektive interne prosesser.
 • Konkurransemessig fortrinn.

Standarden tar ikke for seg alle detaljene, men forklarer det underliggende formålet med de enkelte kravelementene. Ved å forstå dette, spre inn en dose sunn fornuft og jobbe pragmatisk med disse elementene, er veien til et godt resultat kort.

Standarden er dynamisk og vil endre og utvikle seg over tid, basert på våre tilbakemeldinger om hva vi vil vite mer om.

NS-EN ISO 45001:2018 – Ledelsessystem for arbeidsmiljø

Vi er opptatt av å ivareta arbeidsmiljøet til arbeidstakerne og andre som kan bli påvirket a våre aktiviteter. Dette ansvaret omfatter å fremme og beskytte fysisk og mental helse, derfor valgte vi den helt nye NS-EN ISO 45001:2018 sertifisering som er Ledelsessystemet for arbeidsmiljø. Sertifiseringen sikrer oss å tilby trygge og helsefremmende arbeidsplasser, økt sikkerhet og forhindre yrkesrelaterte sykdommer og kontinuerlig forbedre arbeidsmiljøprestasjonen.

Mål

 • Redusere uønskede hendelser på arbeidsplassen
 • Redusere fravær og turnover hos ansatte
 • Styrker ledelsens forpliktelse til proaktivt å forbedre arbeidsmiljøet.
 • Motiverer og engasjerer medarbeiderne med tydelige og effektive interne prosesser

Sentral utfordring er å sikre medarbeidermedvirkning gjennom hele prosessen gjennom klart definerte tiltaksplaner.

Vil du høre hvordan vi kan hjelpe deg?

Ring oss på 22 06 06 00 eller send oss en e-post på post@renservice.no, så tar vi en uforpliktende prat om hva vi kan gjøre for deg!

Kontakt oss

post@renservice.no

Ved å klikke send, godtar og bekrefter du vår personvernerklæring

 • Logo fra Selvaag
 • Logo fra Anthon Nilsen Eienddom
 • Logo fra Norsk moteforum
 • Logo fra Oxer Eiendom
 • Logo Maya eiendom
 • Logo fra Miele
 • Logo for DNV
 • Logo for Skanska
Click to interactive