Vaktmestertjenester i Oslo, Viken/Akershus, Buskerud og Østfold

Mann utfører gulvvask

Som leverandør av eiendomsdrift inngår vaktmestertjenester som en selvfølgelig del av vår virksomhet. Våre vaktmestere kan hjelpe bedrifter og næringsbygg samt sameier og borettslag med alt fra forefallende oppgaver til mer krevende oppgaver.

Vi legger stor vekt på profesjonell og presis gjennomføring av alle arbeidsoppgaver. Med individuelle løsninger tilpasset oppdragsgiver sitt behov.

Vi tilbyr i hovedsak vaktmestertjenester i Oslo og Viken/Akershus, men våre vaktmestere kan også være tilgjengelig for oppdrag i Østfold og Buskerud.

Benytt gjerne kontaktskjema på denne siden for å høre om våre vaktmestere kan hjelpe der du behøver det, eller ring oss på 22 06 06 00, så vil vi raskt kunne svare på eventuelle spørsmål.

Fleksible vaktmestertjenester

Vi tilbyr vaktmestertjenester med stor fleksibilitet, og har flere avtale-alternativer. Dere bestemmer selv hva som passer best for deres borettslag eller næringsbygg. Hos oss vil dere ha muligheten til å:

 • Leie inn vaktmester på timesbasis
 • Leie vaktmester for en sesong
 • Fastavtale hver uke
 • Eller til en større, frittstående oppgave

På vinterstid kan våre vaktmestertjenester også inkludere brøyting av snø samt strøing av veier og fjerning av istapper.

Istapper fra taket – vvåre vaktmestere kan hjelpe med fjerning av istapper

Erfarne vaktmestere med moderne utstyr

Våre engasjerte vaktmestere har lang erfaring og besitter en oppdatert maskinpark. Dette gjør at alle vaktmestertjenester kan utføres på en kostnadseffektiv måte. Vi tilbyr månedlige driftsplaner som gir god oversikt over deres bygningsmasse og hvilke tiltak som bør utføres.

Dette er til stor hjelp når det kommer til vedlikehold og HMS-arbeid. Våre oppdragsgivere ser også fordelen ved kun å bruke ett firma til å ta hånd om det meste, og vi kan også hjelpe med alt fra det daglige renholdet og vask og rens av fasade til vask av garasjeanlegg og sliping av tregulv m.fl..

Å velge Ren Service som leverandør reduserer dermed de administrative prosessene, som ofte kan være tidkrevende ved nye innkjøp og avtaler.

Hva gjør en vaktmester?

En vaktmester er en allsidig person som hovedsakelig jobber med drift og vedlikehold av bygninger. Våre vaktmestere kan hjelpe med:

 • Lyskontroll med skift av pærer/armaturer både innendørs og utendørs.
 • Funksjons og driftskontroll for heiser. Dette inkluderer kontroll av maskinrom, oppfølging av serviceavtaler samt å bestille og følge opp service.
 • Driftskontroll og regulering for fyringsanlegg. Dette inkluderer bestilling og oppfølging av serviceavtaler, bestilling av fyringsolje og å holde orden i fyrrom.
 • Ventilasjon – driftskontroll, regulering samt å holde ventilasjonsrom rent og ryddig.Luke til ventilasjon
 • Våre vaktmestere har også beredskapsvakt når man behøver rask hjelp.
 • Vi kan utføre kontroller av varmtvannsberedere.
 • Kontrollere sanitæranlegg. Dette inkluderer kraner og avløsere samt utekraner.
 • Holde arealer ryddige. Dette inkluderer å holde generell orden inne, fellesområder ryddige og rene for søppel, sikre at i inngangspartier, trappeoppganger, rømningsveier, kjeller og loft ikke blokkeres.
 • Utendørs renhold. Våre vaktmestere kan holde fortau, bakgård og inngangspartier rene og ryddige – dette inkluderer også snømåking slik at veier er farbare vinterstid, samt også istappfjerning ved behov.
 • Vedlikehold av grøntanlegg. Dette inkluderer sjekk av bedd, rydde og holde kontroll på busker, fjerne brukne grener etc. Gressklipping kan også utføres ved behov.
 • Vi kan også hjelpe med avfallshåndtering og søppeltjenester. Dette inkluderer kontroll av søppelrom, hvor vi kan feie, rydde og kjøre bort hensatte gjenstander.Søppelkasse og kost til illustrasjon for vaktmestertjenester
 • Vask av søppelcontainere gjøres etter gjeldende regler med spesialbil som tar med seg vaskevannet og tømmer på godkjent mottak. Containerne blir vasket med høytrykk og varmt vann, samt desinfiserende såpe.
 • Våre vaktmestere utfører også takkontroll. Dette innebærer visuell kontroll av tak og nedløp samt kontroll og rens av takrenner.
 • Småreparasjoner og andre forefrallende mindre vedlikeholdsarbeider som smøring av dører, låser, justering av dørpumper, bytting av kranpakninger etc.
 • Umiddelbar rapportering av bygningsmessige skader og mangler som blir oppdaget og krever utbedring.

Våre vaktmestere har også beredskapsvakt når man behøver rask hjelp, og vil umiddelbart stå for rapportering av bygningsmessige skader og mangler som blir oppdaget og krever utbedring.

Kontakt oss om vaktmestertjenester

Ta kontakt på 22 06 06 00 eller post@renservice.no for et uforpliktende tilbud på vaktmester i Oslo, Viken (Akershus, Buskerud og Østfold). Vi VET at det vil lønne seg for deg!

Kontakt oss

post@renservice.no

Ved å klikke send, godtar og bekrefter du vår personvernerklæring

 • Logo fra Selvaag
 • Logo fra Anthon Nilsen Eienddom
 • Logo fra Norsk moteforum
 • Logo fra Oxer Eiendom
 • Logo Maya eiendom
 • Logo fra Miele
 • Logo for DNV
 • Logo for Skanska
Click to interactive