Avfallshåndtering

La din avfallshåndtering bli utført av en sertifisert Miljøfyrtårn bedrift.Ren Service AS tilbyr avfallshåndtering, containerutleie og bortkjøring av søppel for næringsvirksomheter og private.

Vi sørger for en miljøvennlig håndtering av ditt avfall. Avfall som kan gjenvinnes kjøres til gjenvinningsstasjoner. Miljøskadelig avfall tas hånd om forsvarlig samt etter forskriftene.

Skreddersydd avfallshåndtering

Vi tilbyr skreddersydde løsninger for håndtering av avfall. Fullstendig tilpasset våre klienters behov, krav og ønsker. Vi legger stor vekt på effektivitet og profesjonalitet når vi håndterer avfall – målet er at vi skal være til minst mulig forstyrrelse, samt å ikke være i veien.

Ren Service AS hjelper deg å finne den beste løsningen ut ifra fraksjoner, mengder, tilgjengelighet, økonomi, hyppighet med mer.

Vi tilbyr også containerutleie

Som en del av vårt tilbud kan vi tilby containerutleie. Vår containerutleie inkluderer:

  • Plassering etter dine ønsker, hvor vi også kan gi råd i forhold til lovlig utplassering
  • Tømmeavtale som tilpasses dine behov
  • Forsvarlig bortkjøring til gjenvinning eller annen korrekt håndtering

Dette tilbys både næringsvirksomhet og privatpersoner, og vi tilpasser avtalen etter dine behov.

Vi tilbyr også vaktmestermestertjenester

Kontakt oss for spørsmål om avfallshåndtering

Ring oss på 22 06 06 00 for en prat om hvordan vi kan hjelpe deg med håndtering av avfall.

Kontakt oss

post@renservice.no